Under 17
Girone A

PALESTRA
Via Carlo Bazzi, 18, 20141 Milano MI, Italy
PALESTRA
Via Frigia, 4, 20126 Milano MI, Italy
CENTRO SPORTIVO SAN CARLO
Via Bernardino Zenale, 6, 20123 Milano MI, Italy
PALESTRA
Via N .V. Gogol, 6, 20098 San Giuliano Milanese MI, Italy
PALESTRA
Via dell'Arcadia, 20142 Milano MI, Italy
PALESTRA
Via Carlo Bazzi, 18, 20141 Milano MI, Italy
CENTRO SPORTIVO CRESPI
Via Carlo Valvassori Peroni, 48, 20133 Milano MI, Italy
CENTRO SPORTIVO SAN CARLO
Via Bernardino Zenale, 6, 20123 Milano MI, Italy
PALESTRA
Via Frigia, 4, 20126 Milano MI, Italy
PALESTRA
Via dell'Arcadia, 20142 Milano MI, Italy
CENTRO SPORTIVO SAN CARLO
Via Bernardino Zenale, 6, 20123 Milano MI, Italy
PALESTRA
Via Frigia, 4, 20126 Milano MI, Italy
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Via Europa, 38, 20097 San Donato Milanese MI, Italy
CENTRO SPORTIVO SAN CARLO
Via Bernardino Zenale, 6, 20123 Milano MI, Italy
CENTRO SPORTIVO CRESPI
Via Carlo Valvassori Peroni, 48, 20133 Milano MI, Italy
PALESTRA
Via Carlo Bazzi, 18, 20141 Milano MI, Italy
CENTRO SPORTIVO SAN CARLO
Via Bernardino Zenale, 6, 20123 Milano MI, Italy
PALESTRA
Via Carlo Bazzi, 18, 20141 Milano MI, Italy
PALESTRA
Via N .V. Gogol, 6, 20098 San Giuliano Milanese MI, Italy
PALESTRA
Via Frigia, 4, 20126 Milano MI, Italy
PALESTRA
Via dell'Arcadia, 20142 Milano MI, Italy
PALESTRA
Via Carlo Bazzi, 18, 20141 Milano MI, Italy
PALESTRA
Via N .V. Gogol, 6, 20098 San Giuliano Milanese MI, Italy
PALESTRA
Via Frigia, 4, 20126 Milano MI, Italy
CENTRO SPORTIVO CRESPI
Via Carlo Valvassori Peroni, 48, 20133 Milano MI, Italy
PALESTRA
Via dell'Arcadia, 20142 Milano MI, Italy
ZACCARIA
Via della Commenda, 5, 20122 Milano MI, Italy
PALESTRA
Via N .V. Gogol, 6, 20098 San Giuliano Milanese MI, Italy
FORZA E CORAGGIO
Via Gallura, 8, 20141 Milano MI, Italy
PALESTRA
Via dell'Arcadia, 20142 Milano MI, Italy
P G V S PF PS
San Carlo Sport u17 20 10 10 0 925 438
ASD TIGERS MILANO U17 16 10 8 2 755 535
Tumminelli U17 8 10 4 6 612 538
ASD Vismara u17 8 10 4 6 475 734
EBRO MILANO U17 6 10 3 7 461 663
Meta U17 2 10 1 9 410 730